Remonditakse Pääsupesa ja Sassi lasteaia ruume

Linnavalitsus tunnistas Tartu lasteaia Pääsupesa rekonstrueerimiseks korraldatud riigihankel edukaks Haart Ehitus OÜ pakkumuse kogumaksumusega 2 829 969 eurot. Remonditööde käigus uuendatakse kõik hoone tehnosüsteemid, hoone sise- ja välisviimistlus, välispiirete soojustus ning rekonstrueeritakse välisvõrgud ja territoorium.

Samuti tunnistas linnavalitsus lasteaia Sass remonditööde riigihankel edukaks DECKOL OÜ pakkumuse kogumaksumusega 131 993 eurot. Remonditakse kaks rühmaruumi, saal ning administratiivruumid.