Põik ja Fortuuna tänaval teeb taastusremonti Asfaldigrupp

Linnavalitsus tunnistas Põik ja Fortuuna tn taastusremondi riigihankel edukaks Asfaldigrupp OÜ pakkumuse maksumusega 164 767 eurot. Summa sisaldab ka liitumislepingut ASiga Tartu Veevärk Fortuuna tn sademeveekanalisatsiooni ehitamiseks (11 760 eurot). Töid tehakse OÜ Tinter-Projekt poolt koostatud projekti põhjal. Pärast tehnovõrkude rajamist tehakse järgmisi ehitustöid: olemasoleva katendi tasandusfreesimine, täiskonstruktsiooni ulatuses ehitamine, tänava katendi kulumiskihi taastusremont sõidutee alal ning jalgteede rekonstrueerimine. Ehitustööde käigus taastatakse kaevetöödega rikutud alad. Liikluskorraldus jääb endiseks. Ette on nähtud kahe valgustatud ülekäiguraja lisamine Põik tänavale ning Põik tänaval valgustite kaasajastamine ja üldine liikluskorraldusvahendite täiendamine ning markeeringu uuendamine.