Vanemuise ja Uueturu tn rekonstrueerimise riigihanke võitis Asfaldigrupp OÜ

Linnavalitsus tunnistas Vanemuise tn ja Uueturu tn tn rekonstrueerimise riigihankel edukaks Asfaldigrupp OÜ pakkumuse maksumusega 1 778 400 eurot. Kogusumma sisaldab ka liitumislepingut ASiga Tartu Veevärk Vanemuise tn sademevee ärajuhtimiseks  maksumusega 100 787 eurot. Tänava rekonstrueerimise summast (1 677 613 eurot) tasub Tartu linn 1 601 639 eurot ja OÜ Giga Ehitus 75 974 eurot.

 

Rekonstrueerimistööd on jagatud kahte etappi. Akadeemia ja Vaksali tn vahelise lõigu rekonstrueerimistööd toimuvad 2019. aastal. Ülikooli  ja Akadeemia tn vahelise lõigu ning Uueturu tn rekonstrueerimistööd 2020. aastal.

 

Tänava projektlahenduse eesmärk on  jalg- ja  jalgrattaliikluse eelisarendamine, pärast remonti saab tänavast oluline kergliiklusmarsruut Vaksali linnaosa ja kesklinna vahel. Tänava mõlemale poolele rajatakse  jalgrattarajad, rekonstrueeritakse katendid ja teekoridorid, laiendatakse sademeveekanalisatsiooni ning rekonstrueeritakse tänavavalgustus ning elektriliinid (lõiguti asendatakse õhukaablid maakaablitega). Pepleri tn ja Vanemuise tn ristmikele paigaldatakse foorid. Rekonstrueeritava Vanemuise tn lõigu kogupikkus on ligikaudu 1,15 kilomeetrit. Kõnniteed rajatakse sillutiskivikattega. Vanemuise teatri (Vanemuise 45a) esise platsi ja Uueturu tn lõigu katendiks on ette nähtud klinker- ja  täringukivid. Jalgrattarajad ehitatakse sõiduteega samas tasapinnas ning eraldatakse sõiduteest graniitäärekiviga.

Olulisel määral muutuvad  Vanemuise tänava liikluskorralduspõhimõtted. Lõigus Vaksali tn – Pepleri tn säilib kahesuunaline liiklus, lõigu ulatuses on ette nähtud 1+1 sõidurada ning mõlemal pool teeservas jalgrattarajad. Pepleri tn ja Ülikooli tn vahelises lõigus on alates Pepleri tänavast ette nähtud ühesuunaline liiklus Ülikooli tn suunas, kahesuunaliseks jääb liiklus Pepleri ja Vaksali tn vahel. Kogu Vanemuise tänaval kehtestatakse sõidukiiruseks 30 km/h. Pepleri ja Vanemuise tn ristmikule tuleb foor.