Alustatakse Laseri ja Raudtee tänava rekonstrueerimisprojekti koostamist

Laseri ja Raudtee tänava  rekonstrueerimise põhiprojekti koostamise hanke võitis Roadplan OÜ.
Koostatakse Laseri ja Raudtee tänava (lõigu Laseri-Tammetõru) rekonstrueerimise põhiprojekt, milles antakse lahendused tänavate ja tehnovõrkude (tänavavalgustus, sademeveekanalisatsioon, vee- ja kanalisatsioonitorustik, side- ja elektrirajatised) väljaehitamiseks. Tööde mahtu kuulub ka liikluskorralduslahenduste projekteerimine. Projekteerimistööde maksumus on  46 488 eurot.

Allikas: www.tartu.ee