Linn alustab Riia-Vaksali ristmiku projekteerimist ja ehitamist

  • Prindi

Riia-Vaksali tänava ristmiku rekonstrueerimise ning kergliiklustunnelite ja -viadukti rajamise projekteerimise ja ehitamise hanke võitis AS TREV-2 Grupp.

Töö käigus projekteeritakse ja ehitatakse välja Riia-Vaksali liiklussõlm ja selle lähiala ristmik ning kujundatakse ümber kergliiklusteed. Töö mahtu kuulub kergliiklusviadukti ja kahe kergliiklustunneli projekteerimine ja ehitamine. Projekti aluseks on Tinter-Projekt OÜ koostatud Riia ja Vaksali tänava - sadamaraudtee koridori ümberehitamise, Riia tn raudteeviadukti kõrvale raudteetammi muldkehasse kergliiklustunnelite ja raudteeviadukti kõrvale kergliiklussilla rajamise eelprojekt. Eelprojekti koostaja on oma töös arvestanud ideekonkursi võitja Part OÜ tööd "Sindlinahk".

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul seonduvad Tartus liiklemise suured väljakutsed sageli üle Emajõe ja raudtee pääsemisega. "Kõnealuse liiklussõlme ümberehitamine muudab kergliiklejate jaoks raudtee alt läbipääsemise ning Riia tänava ületamise oluliselt mugavamaks ja ohutumaks. Kuna tegemist on väga aktiivses kasutuses oleva ning kesklinna läheduses paikneva ristmikuga, siis on suurt tähelepanu pööratud ka arhitektuursele lahendusele," lisas Tamm.

Hankelepingut rahastatakse Tartu linna ja Ühtekuuluvusfondi projekti "Tartu raudteejaama arendamine ja ligipääsetavuse suurendamine" vahenditest.

Ristmiku rekonstrueerimise projekteerimine ja ehitamine läheb maksma 5 272 275 eurot ja tööde valmimise eeldatav tähtaeg on 2022. aasta algus.

Animatsiooni autor InfraBIM OÜ.

Allikas: www.tartu.ee