Raatuse tänaval kavandatakse taastusremonti

Raatuse tänaval on kavas tänavakatendi uuendamine Pika ja Puiestee tänava vahelises lõigus. Töö mahtu kuulub ka liikluskorralduse ning sademevee ärajuhtimise projekteerimine. Ristmike piirkonnas tagatakse kergliiklejatele ohutud teeületusvõimalused. Projektiga lahendatakse ka piirkonna haljastus.

Linnavalitsus sõlmis Raatuse tänava taastusremondi projekteerimiseks lepingu Landverk OÜga. Töö maksumus on 15 810 eurot.

Allikas: www.tartu.ee