Linn soovib remontida Toomemäe kaevumajakese ja konserveerida linnamüüri

Tartu linn osaleb projektis "Toomemäe kaevumajakese restaureerimine ja Tartu linnamüüri konserveerimine", mis esitatakse rahastamiseks Muinsuskaitseametile. Projekti raames soovib linn restaureerida Toomemäel Toomkiriku läheduses asuva kaevumajakese ja konserveerida linnamüüri Laial tänaval paikneva osa.
Projekti kogumaksumus on 170 000 eurot ja linna omaosalus 34 000 eurot.
Positiivse rahastamisotsuse korral tehakse projektis kavandatud tööd ära järgmise aasta jooksul.

Allikas: www.tartu.ee