Tartu kavandab koduta loomade varjupaiga renoveerimist

Tartu linnavalitsus soovib osaleda koduta loomade varjupaiga renoveerimise projektis ja saatis sellekohase eelnõu volikogule otsustamiseks.

Varjupaiga renoveerimise projekti raames on kavas rajada uus pääslamaja, kuhu tulevad õppeklass, loomaarsti plokk ja kontoriruumid.

Varjupaigas ei ole praegu eksootiliste ja muude väikeloomade hoiuruumi ning personaliruumid ei vasta tegelikele vajadustele. Soov on rajada varjupaika ruumid koolituste ja teabeürituste tarvis. Uuendamist vajavad ka kõik tehnosüsteemid ja jalutusaedikud.

Abilinnapea Raimond Tamm rääkis, et Tartu Koduta Loomade Varjupaik pakub varjupaiga teenust lepingute alusel ka 14 vallale, seega kokku enam kui 204 000 elanikuga piirkonnale. „Tartu varjupaik on oluline teenusepakkuja paljudele Lõuna-Eesti omavalitsustele ning seetõttu on äärmiselt vajalik siinseid loomade hoiu- ja ravivõimalusi parendada ning laiendada. Lisaks loomade heaolu suurendamisele hõlbustavad kavandatavad investeeringud ka varjupaiga töötajate tööd ning soodustavad koostööd vabatahtlikega, kes varjupaiga igapäevasele toimimisele kaasa aitavad.“    

Selle aasta esimese kümne kuuga on varjupaigast kodudesse läinud 430 kassi ja 190 koera. Aastas külastab varjupaika ligi 5000 inimest.

Projekti kogumaksumus on 840 000 eurot, Tartu linna omaosalus 210 000 eurot.  Projekt esitatakse rahastamiseks Tartumaa Omavalitsuste Liidule ja Riigi Tugiteenuste Keskusele maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme raames.
Positiivse rahastamisotsuse korral lõpetatakse tööd 2023. aasta alguseks.

Allikas: www.tartu.ee