Linn alustab Oa tänava rekonstrueerimist

Oa tänava Kroonuaia ja Marja tänava vahelise lõigu rekonstrueerimise riigihankel tunnistas linnavalitsus edukas OÜ Teearu Grupp.

Suuremas mahus algavad ehitustööd tuleva aasta varakevadel, ettevalmistustöödega alustatakse sel aastal.   

„Oa tänava liikluskoormus on aasta-aastalt kasvanud, sest selle äärde ehitatud korterelamud on toonud piirkonda uusi elanikke ning samuti läbivad tänavat linnaliinibussid," ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm. "Projekteeritud tänavalahendus parandab oluliselt jalakäijate ja jalgratturite liikumisvõimalusi ning rahustab autoliiklust, et kasvavas elamupiirkonnas oleks mugavam ja ohutum liigelda.“

Rekonstrueerimistööd toimuvad Oa tänava Kroonuaia ja Marja tänava vahelises lõigus, kus ehitatakse välja 5,5 meetri laiune asfalteeritud sõidutee Oa 32 kinnistust kuni Kroonuaia ristmikuni. Vasakule poole sõiduteed ehitatakse ligi kolme meetri laiune jalgtee, paremale poole sõiduteest äärekiviga eraldatud 1,5 kuni 3,5 meetri laiune jalgtee. Kõnniteekattena kasutatakse nii betoonkive kui asfalti.

Tänavalõigule ehitatakse mitu ülekäigurada. Kõik Oa tänavale jäävad mahasõidud ja ristmikud rekonstrueeritakse ning Emajõe tänavast Oa tänavani rajatakse 3,5 m laiune  jalgtee. Tänava äärde ehitatakse välja kaks bussipeatust ja 13 parkimiskohta. Rekonstrueeritakse tänavavalgustus ja rajatakse sademeveekanalisatsioon.

Maastikuarhitektid on kavandanud tänava äärde istumiskohad, pingid, prügikastid ja rattahoidjad. Erinevate rohttaimedega istutusaladele pannakse kasvama ka õitsvaid taimi ning tänava äärde istutatakse madalakasvulisi põõsaid ja puid.
Oa tänava maastiku-arhitektuurse lahenduse koostas OÜ Kino Maastikuarhitektid ning põhiprojekti koostaja on OÜ Roadplan.

Oa tänava rekonstrueerimise hankel osales kümme pakkujat, soodsaima pakkumuse esitas OÜ Teearu Grupp. Tööde kogumaksumus on  628 226 eurot ja töö valmimistähtaeg on september 2021.

Allikas: www.tartu.ee