Kümne kuuga laekus Tartu linna eelarvesse 87 protsenti tuludest

  • Prindi

Kümne kuuga on Tartu linna eelarvesse laekunud 164,6 miljonit eurot, mis moodustab 87% tulude eelarvest.

Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mida laekus 82,3 miljonit eurot ehk 90% eelarvest. Maksutulusid kokku laekus 85,5 miljonit eurot. Lisaks tulumaksule laekus eelarvesse veel maamaks ning kohalikest maksudest reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Teine suur tuluallikas on toetused, mida on laekunud 53,6 miljonit eurot tegevuskuludeks ning 4,2 miljonit eurot investeeringuteks. Kaupade ja teenuste müügist on laekunud 15,5 miljonit eurot, põhivara müügist 4,5 miljonit eurot ning muid tulusid 1,3 miljonit eurot, sh Tartu Veevärgilt dividende 0,5 miljonit eurot.

Kulude maht on olnud 156,2 miljonit eurot ehk 74% eelarvest. Tööjõukulud on olnud 69,9 miljonit eurot, majandamiskulud 43,4 miljonit eurot, toetusi on antud 19,3 miljonit eurot, põhivara soetuseks on kulunud 23,2 miljonit eurot ning intressikuludeks 0,4 miljonit eurot. Suurimad väljaminekud on olnud hariduse (78,1 miljonit eurot) ning majanduse (24,8 miljonit eurot) valdkondades.

Investeeringute eelarve täitmine on kümne kuuga 59% peamiselt seoses jätkuvate investeeringutega möödunud aastast (Riia tänava viadukti ja tunnelite ehitus, Tüve 2 ja 4 üürimajade rajamine ning Vaksali tn - EMÜ - Waldorfkool kergliiklustee ehitus).
Lisaks on kulunud laenukohustuste tasumiseks 16 miljonit eurot. Uut laenukohustust seni võetud ei ole, kuid see on kavandatud aasta viimastele kuudele.

Allikas: www.tartu.ee