Ilmatsalu paisjärvele tuleb jäärada

Linnavalitsus andis autode jääraja rajamiseks ja treeningsõitude korraldamiseks tasuta kasutusse osa Ilmatsalu paisjärve maaüksusest. Jääraja ala peab olema märgistatud ja sõitjate ohutus tagatud. Kasutaja vastutab jääraja ohutuse eest, tagab jäärajale juurdepääsu ühest kohast ning tagab õlireostuse likvideerimiseks vajalike vahendite olemasolu ja COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud  piirangute järgimise. Samuti peab jääraja pidaja tagama kehtivate müranormide järgmise ning avama ja sulgema jääraja ala vastavalt graafikule, et vältida raja omavolilist kasutamist. Jääraja avamisajad: T-N kell 17.00-20.00, L kell 12.00-18.00 ja P kell 12.00-16.00.

Ilmatsalu paisjärvel on  jäärada olnud alates 2008. aastast võimaldades huvilistel ohutult harjutada sõiduoskust talvistes tingimustes ja pakkuda võimalust autospordiga tegelemiseks.

Allikas: www.tartu.ee