Liiklusinfo

Asfalteerimistöödeks suletakse reede õhtust laupäeva hommikuni Aardla tänava sõidusuund Ülenurme ja Võru tänava lõigus.

Tee on suletud 14. mai õhtust kell 21 kuni 15. mai hommikuni kell 7. Ümbersõiduna kasutada Aardla tn - Raudtee tn - Kabeli tn.

Bussiliinid nr 6 ja 22 sõidavad Aardla - Ülenurme - Kirsi - Võru tn. Autokeskuse peatuse ajutine peatus paigaldatakse Ülenurme tänavale Aardla ja Kirsi tänava vahelisele lõigule.


Esmaspäeval, 17. mail kell 8-17 on seoses tõstetöödega liikluseks suletud Põik tänav (Põik 10 juures).


Sadeveetorustiku ehituseks suletakse ligi kaheks kuuks läbivale liiklusele Kopli tänav. Tänav suletakse järgmisel esmaspäeval, 3. mail ja tööd kestavad 25. juunini.

Esimese etapina suletakse lõik Ristiku ja Variku tänava vahel. Teise etapina suletakse lõik Variku ja Kopli ristmikust kuni Roopa tänavani.

Bussiliin nr 8 on suunatud ümbersõiduteekonnale Roopa - Mesika - Kraavi - Ristiku - Roopa ja tagasiteel Roopa - Ristiku - Kraavi - Mesika - Roopa. Peatused Kesa ja Kopli suletakse. Kopli ajutised peatused paigaldatakse Kraavi tänavale Kraavi ja Ristiku ristmiku lähistele. Kraavi peatuste asenduspeatus on Roopa või Mesika peatused .

Kohalikega kooskõlastatakse kinnistutele juurde ja väljapääs.


Soojatorustiku ehituse tõttu suletakse esmaspäevast 24. maini Jaama tänaval liiklusele üks sõidusuund lõigus Jaama tn 89 - Jaama tn 103. 

Juhtidele tagatakse Annelinna suunaline möödasõiduvõimalus tööde alast. Linnaliinibussidele tagatakse mõlemasuunaline liiklemisvõimalus. Vajadusel kasutatakse liikluse reguleerijaid.


19. aprillil suletakse liiklusele Vaksali tänav Hurda ja Näituse tänava lõigus ning Hurda ja Vaksali tänava ristmik. Teetööd kestavad 31. maini.

Ümbersõiduna saab kasutada Hiie tänavat - Taara puiesteed - Näituse tänavat ja vastupidi. Kohalikega elanikega kooskõlastatakse juurde- ja väljapääs.

Bussiliin nr 10 on suunatud ümbersõidule Vaksali - Näituse - Taara pst - Hiie - Vaksali ja vastupidi. Ööliin nr 22 läbib sama ümbersõidu. Jannseni ajutine peatus on paigaldatud Hiie tänavale Jannseni tänava ristmiku lähistele.


5. aprillil kella 9st suletakse seoses sajuveetorustiku ja teeehitusega liikluseks Oa tänav Kroonuaia ja Marja tänava vahelises lõigus.

Teelõik jääb suletuks kuni  31. maini.

Kolmapäeval, 31. märtsil alustatakse freesimistöödega ning üheks päevaks suletakse üks liiklussuund (Kroonuaia tn poolt Oa tänavale). Ümbersõiduks saab kasutada Kroonuaia, Herne ja Kartuli tänavat.

Alates 5. aprillist suletakse tänav 50-70meetriste lõikude kaupa, töödega alustatakse Kroonuaia tänava poolt. Kohalikele elanikele ja ettevõtetele tagatakse kinnistule juurdepääs. Ümbersõiduks saab kasutada Kroonuaia, Herne ja Kartuli tänavat, kesklinna suunal Kartuli ja Emajõe tänavat.

Bussiliin nr 13 suunatakse ümbersõidule Kartuli ja Emajõe tänavale. Kroonuaia peatus Oa tänaval suletakse ja ajutine peatus paigaldatakse Emajõe tänavale (Emajõe tn - Väike-Emajõe tn ristmiku lähistele).

Oa tänava rekonstrueerimise käigus rajatakse uued tehnovõrgud ning ehitatakse välja 5,5 meetri laiune asfalteeritud sõidutee. Tänava mõlemale poolele rajatakse jalgteed ja rekonstrueeritakse mahasõidud ja ristmikud. Remonditaval tänavalõigul ehitatakse välja kaks bussipeatust, mitu ülekäigurada ja 13 parkimistaskut sõidukitele.


22. märtsil algab K. E. von Baeri tänaval sademeveetorustiku ehitus.

Edasi liigutakse töödega Näituse ja J. Liivi tänavale. Kogu ehitusperiood kestab kuni 21. juunini 2021.

Esimeses etapis suletakse tänav K. E. von Baeri 1 majast kuni  Oru tänava ristmikuni. Sulgemisperiood kestab 22.03 - 30.04. Kohalikele elanikele tagatakse juurdepääs.

Edasi liigutakse töödega 50-meetriste lõikudena mööda K. E. von Baeri tänavat Näituse tänavale (K. E. von Baeri ja Veski tänava vaheline lõik) ja J. Liivi tänavale  (K. E. von Baeri ja J. Liivi 2 vaheline lõik). Esialgsete plaanide kohaselt suletakse Näituse tänava lõik suletakse 3. maist kuni 11. juunini ja J. Liivi tänava lõik 20. maist kuni 21. juunini.

Pärast torustikutöid tänav asfalteeritakse ja uuendatakse ka piirkonna tänavavalgustus.