Laseri tänav läbib tuleval aastal põhjaliku uuenduse

Laseri tänav rekonstrueeritakse tuleva aasta augustiks. Tänava valmimine ühendab ka mitmed olulised kergliiklussuunad.

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul on Laseri tänava äärde viimastel aastatel rajatud ridamisi kortermaju ning kiire kinnisvaraarendus piirkonnas jätkub. "Seetõttu tuleb sealseid liikumisvõimalusi paremaks ja ohutumaks muuta ning eeskätt on oluline kergliiklejate eraldamine autoliiklusest. Lisaks sellele oleme projektiga ette näinud ka jalakäijate ning jalgratturite omavahelise eraldamise, et kiiremini liikuvad ratturid ei ohustaks jalakäijaid,“ täpsustas Tamm.

Laseri tänavale ehitatakse Aardla-Kvartsi vahelises lõigus kahe sõidurajaga 6,5 meetri laiune sõidutee, mille äärde tulevad 0,5 meetri laiused tugipeenrad. Vasakule tee poolele rajatakse haljasribaga eraldatud nelja meetri laiune jalgratta- ja jalgtee. Jalakäijate ja ratturite liiklemiseks mõeldud teeosad on eraldatud teekattemärgistusega. Jalgratturitele on kahesuunaliseks liiklemiseks ettenähtud 2,4 m laiune tee.

Ehitatav jalgratta- ja jalgtee on jätkuks olemasolevale raudteeäärsele kergliiklusteele. Rajatava tee Aardla tänava poolne haru viiakse kokku olemasoleva Riia tänava äärse kergliiklusteega. Ehitatava jalgratta- ja jalgtee äärde rajatakse ka nn istumistaskud. Rajatakse uus sademeveekanalisatsioon, tänavavalgustus.

Laseri tänava rekonstrueerimise hankel oli edukas OÜ TAVT. Tööde kogumaksumus on 874 376 eurot.

Allikas: www.tartu.ee