Linn rajab uusi ülekäigukohti ja remondib Turu tänava kõnnitee

Linnavalitsus sõlmib lepingu Rattar OÜga ülekäigukohtade ehitamiseks ja Turu tänava kõnnitee remondiks. Tööde mahtu kuulub Jaama - Mäe tänava, Pärna – Uue tänava, Tähe - Sepa tänava ristmikele ülekäigukohtade ehitus ja Turu tänava kõnnitee remont (katlamaja esisel osal). Tööde kogumaksumus 56 565 eurot.

Allikas: www.tartu.ee