Kavandatakse Ujula tänava lõigu rekonstrueerimist

Linnavalitsus saatis volikogule eelnõu, milles küsib luba riigihanke korraldamiseks Ujula tänava (lõigus Ujula tn 98 kuni Puiestee tänav) rekonstrueerimiseks. Eesmärgiks on tänava kandevõime tõstmine ja kergliiklusteede rajamine. Tööde mahtu kuulub ka sademevee-, vee-, kanalisatsiooni- ja drenaažitorustike ning  tänavavalgustuse rajamine.

Allikas: www.tartu.ee